Fördelar med att använda textnummer

Fler samtal ger ökad försäljning och bättre lönsamhet.
Annonsering med textnummer ökar responsgraden avsevärt. Fler oberoende undersökningar i USA och Australien har alla visat att responsen ökar med mer än 30 % i förhållande till sifferbaserade nummer. Det har även visat sig att man kommer ihåg ett textnummer under längre tid än ett sifferbaserat nummer. Ett ökat antal samtal till organisationen ger ökad försäljning.

Textnummer ger en exklusiv fördel:
Numret tillhör endast ditt företag. Att vara tidigt ute med att skaffa sig kontroll på relevanta nummer – begrepp, namn eller uttryck, etc. – ger ditt företag en fördel konkurrenterna aldrig kan matcha.

Enkelt att komma igång:
Efter beställning tar det endast ett par dagar innan samtal till det valda textnumret dirigeras dit du vill.

Varumärkesbyggande:
Företaget har möjlighet att ytterligare stärka sitt varumärke eller företagsnamn. Ett textnummer gör det enklare att öka försäljning genom “Word of Mouth”. Det är helt enkelt för att det blir lättare för nöjda kunder att förmedla kontaktinformationen vidare till andra. De slipper att leta på Internet eller i Gula Sidorna.

Ökar företagets trovärdighet hos kunderna:
Kunder litar mer på företag som upplevs som mer tillgängliga. Kunderna upplever att företaget gör det enklare för dem att kontakta dem och företaget framstår som mer kundvänligt. Detta leder till ökade marknadsandelar.

Textnumret kan berätta vad din verksamhet erbjuder:
Tror du att någon är osäker på vad 0771 CRUISE eller 020 KAFFET erbjuder. När kunden behöver en produkt eller en tjänst som ditt företag kan erbjuda och telefonen ligger framför dem, vill du inte att de hellre ringer dig direkt än att de plockar fram telefonkatalogen eller söker på Internet, där de även ser vilka dina konkurrenter är och vad de erbjuder? Ditt textnummer kommer naturligt att leda uppmärksamheten iväg från dina konkurrenter och fram till dig.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

dame med pc

Tror du någon är osäker på vad 0771 CRUISE eller 020 KAFFET erbjuder? 

Til toppen av siden

Smart Communication AB - 0771 NUMMER (0771-686637)

Smart Communication AB © 2008-19 | Siteman CMS

Norge Sverige

Topp