REFERENSER

Textnummer startade först 2007 i Sverige men redan har flera företag "säkrat" sina nummer och flertalet har börjat använda numret aktivt. Redan har företag som Svensk Fastighetsförmedling, Skanska och IKEAs samarbete BOKLOK, MARKISDHL, SAS, Vaktmästarkompaniet, Choice Hotels, Resurs Bank, Premiepensionsmyndigheten, Lantbrukarnas Riksförbund, LensWay, SkyltforumElitserien i hockeyHyrbilen, Transportfirman KDT, Affärsnätverket BNI, affärskonsulten 0771 KONSULT, optikerkedjan SynTrygg och Kilroy Travel börjat använda textnummer aktivt för att nämna några.

Textnummer har i många år varit ett mycket synligt koncept i USA och Kanada där de allra största företagen är entusiastiska användare. I USA kom det redan tidigt på 80-talet en standard på telefonernas knappsats, dvs. att de olika bokstäverna blev placerade på samma ställe på telefonerna. Detta var väsentligt för att konceptet skulle kunna spridas. Dessutom fanns det inget monopol på telefonmarknaden, vilket gjorde att telefonnummer var tillgängliga.

I Europa och resten av världen standardiserades telefonernas knappsats så sent som vid sekelskiftet 2000. Först vid denna tidspunkt kunde konceptet införas. Dessutom var det fortsatt problem med telemonopol med aktörer med litet intresse för nya lösningar, de hade ju monopol oavsett. Under 2000-talet har förändringar skett gradvis i en rad olika länder och tillgängligheten för olika nummer förbättrats.

Därmed har länder som Australien (mycket snabb utbredelse sedan 2005), Nya Zealand, Storbritannien, Schweiz, Singapore, Polen, Sverige, Norge och Spanien kunnat börja använda textnummer.

De senaste årens kanske bästa exempel på värderingen av ett bra textnummer är 1300 HOME LOAN i Australien (1300 motsvarar svenska 0771). Detta nummer blev sålt på auktion hösten 2004 för motsvarande 2000 svenska kronor. Vid denna tid var sådana nummer ”phonewords” eller ”smartnumbers” i det närmaste helt okända i Australien. I augusti 2007 såldes detta nummer för 1,2 miljoner australiska dollar, dvs. motsvarande ca 8 miljoner svenska kronor. Värdet ökade därmed med 3000 gånger på mindre än 3 år.

I USA har textnumbers/vanitynumbers fått en enorm spridning. Undersökningar utförda av Response Marketing Group visar följande:

43 % av Fortune 500 (de 500 största amerikanska företagen) använder textnummer
55 % av företagen i Fortune 500’s finanssektor använder textnummer
34 % av företagen i Fortune 500’s energisektor använder textnummer
46 % av företagen i Fortune 500’s IT-sektor använder textnummer
30 % av företagen i Fortune 500’s försäkringssektor använder textnummer
95 % av TV annonserna under Super Bowl 2000 som använde ett delstatsoavhängigt telefonnummer använde textnummer.


Efter endast en exponering för en radioreklam kom 58 % ihåg textnumret medan endast 8 % av deltagarna kom ihåg ett sifferbaserat nummer korrekt. En studie som använde ett textnummer och ett sifferbaserat nummer i en i övrigt identisk radioreklam visade det sig att reklamen med textnummer gav 14 gånger (!) så hög respons.

Published July 31, 2001
Copyright © 2001, 800 Response. All rights reserved

1-800-Vanity Number on Radio Gets 14x More Calls Than a Numeric
- IBC Toll Free News- January 20, 1999
Vanity phone numbers dramatically increase advertising response rates, according to a new study. The results of this study are overwhelming evidence that vanity numbers are truly indispensable.
Burlington, VT US - (ICB TOLL FREE NEWS) Vanity phone numbers dramatically increase advertising response rates, according to a new study by Michael J. Motto Advertising in New Providence, NJ. The study found that radio ads with a vanity 800 number drew fourteen times more calls than those with a numeric 800 number.
Vanity numbers are those that translate into words for easy recall.

"The results of this study not only confirm conventional wisdom that vanity numbers draw more calls, they remove even the slightest doubt," said Sandra Murray, president of Response Marketing Group, Burlington, VT, the marketing firm that provided the shared-use vanity 800 numbers used in the study. Michael Motto, president of Motto Advertising, added, "I've always recommended easy-to-remember numbers for my clients, but the results of this study are overwhelming evidence that vanity numbers are truly indispensable."
The ads were produced for Denville Nissan in Denville, NJ. "It's very easy for listeners to remember vanity numbers," said Bobby Bonser, general manager. "They also stick in their minds longer callers heard the number on their way to work and remembered it until they could get to a phone."

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Några av de som använder Textnummer

0771 BAGAGE - SAS Scandinavian Airlines

 

0771 RESURS & 0771 PENGAR

SNACKA BOSTAD - ring 020 BOSTAD

 
020 HYRBIL - Hyrbilen

020 MARKIS - Experter på markiser

Transportfirman KDT 0771 KDTKDT

0771 VAKTMÄSTARE - Vaktmästarkompaniet

 

0771 CHOICE - CHOICE Hotels

020 LINSER - LensWay

020 OPTIKER - SynTrygg 

0771 KONSULT - 0771 KONSULT

020 LRFLRF - Lantbrukarnas Riks Förbund
0771 LRFLRF

0771 NÄTVERK - Affärsnätverket BNI

020 ICLICL- Info Care

020 PPMPPM - PremiePensionsMyndigheten
0771 PPMPPM

020 BOKLOK - Skanska/IKEA

0771 KILROY - Kilroy Travel 

020 DHLDHL- DHL Logistik
0771 DHLDHL

902 BUSCAR (motsv. 0771 FINNA Spanien)

 

 

 

Til toppen av siden

Smart Communication AB - 0771 NUMMER (0771-686637)

Smart Communication AB © 2008-19 | Siteman CMS

Norge Sverige

Topp