VAL AV NUMMER

Vilket namn eller ord skall företaget använda?

När det gäller namn eller ord är huvudregeln att man bör satsa på det mest minnesvärda, det som gör att målgruppen kommer ihåg din produkt eller ditt företag. När kunden uppfattar att företagen erbjuder liknande produkter (lån, taxi, blommor, el, försäkring, alarmtjänster, semestererbjudande, resor, kryssningar) kommer kontroll över begrepp eller tjänster som textnummer att vara det mest värdefulla. Men kom ihåg: bara en aktör kan ha kontroll över det bästa begreppet. Där man uppfattar att målgruppen har klara preferenser vad beträffar företag och varumärke kommer det att vara en fördel att förstärka varumärket och identiteten med att använda företagsnamnet.

Vad kan vi då göra med företagsnamn/begrepp som är för korta (minst 6 bokstäver) eller där numret inte är tillgängligt?

Använd fantasin! Tänk efter om det finns andra relevanta begrepp som kan användas. Det kan vara att använda ett produktnamn eller en slogan. En god lösning där önskade namn är kortare än 6 bokstäver är att använda domänen som telefonnummer (à la 0771-DELL NU) eller att använda tekniker som att använda RING " (020 RING DN) (0771 RING P3), lägga till en extra siffra före numret (dock ej en extra nolla) (0202 TELE2) (020-TAXINU), upprepa tresiffriga kombinationer (020 DHLDHL). Vi har god erfarenhet i att lösa sådana problem så fråga oss gärna om förslag.

Vilken typ av telefonnummer skall företaget använda som textnummer?

Prefixet före bokstäverna i numret skall alltid vara siffror som visar vilken typ av nummer detta är. I Sverige som i övriga världen används så kallade geografiskt oavhängiga nummer till textnummer. 020-nummer är nummer där företaget betalar uppringning och kunden ringer gratis. En tjänst som uppskattas av många kunder och ger företaget goodwill gentemot kunderna. Samtalstaxan är endast 50 öre i uppkopplingsavgift och därefter normal taxering (18 öre dagtid och 9 öre under kvällstid). 0771-nummer är nummer där kunden betalar för samtalet med normal samtalstaxa som ovan. Företaget har följaktligen ingen kostnad utöver den årliga abonnemangskostnaden för användandet av det aktuella textnumret.

Finns Ert nummer ledigt? Kontakta oss för information genom att klicka här!

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

När det gäller namn/ord är huvudregeln att man bör satsa på det mest minnesvärda, det som gör att målgruppen kommer ihåg just din produkt eller ditt företag.

Til toppen av siden

Smart Communication AB - 0771 NUMMER (0771-686637)

Smart Communication AB © 2008-19 | Siteman CMS

Norge Sverige

Topp